ออกหน่วยเคลื่อนที่อัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ณ อำเภอแก้งสนามนาง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะนักวิจัย หน่วยวิโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และทีมผู้ช่วยวิจัย ออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการและบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง ในการรวมกันป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี