โรคช่องคลอดอักเสบ (Trichomoniasis)

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ และรศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรคที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่บริเวณอวัยวะเพศหรือปัสสาวะแสบขัด อันเกิดจากเชื้อปรสิตกลุ่มโปรโตซัวที่ชื่อ Trichomonas vaginalis ในผู้หญิงมักจะเป็นที่ตำแหน่งอวัยวะเพศภายนอกช่องคลอดและท่อปัสสาวะ ส่วนผู้ชายมักมีการติดโรคที่ท่อปัสสาวะ มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นที่ตำแหน่งอื่นของร่างกายเช่น มือ ปาก หรือทวารหนัก เมื่อติดเชื้อหากไม่ได้รับการรักษา เชื้อดังกล่าวอาจคงอยู่ในร่างกายได้นานเป็นปี

Trichomonas vaginalis
สัตว์เซลล์เดียว กลุ่มโปรโตซัวมีเยื่อคลื่นและหนวดเรียกว่า แฟลกเจลลา ไว้สำหรับเคลื่อนไหว โปรโตซัวชนืดนี้มีขนาดเล็ก ยาว 7-32 ไมโครเมตร และกว้าง 5-12 ไมโครเมตร

การติดต่อ
– ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันอย่างปลอดภัย เช่น ไม่สวมใส่ถุงยางอนามัย การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ
– การใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้อ

อาการ
การติดเชื้อไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต แต่ก่อให้เกิดความรำคาญ จะมีตกขาวในผู้หญิง
ผู้ชายมักจะมีอาการระคายเคืองที่บริเวณอวัยวะเพศหรือปัสสาวะแสบขัด
เป็นเหตุนำทำให้เกิดการติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆตามมา

การตรวจวินิจฉัย
– ตรวจภายในโดยแพทย์
– ตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการนำตกขาว สารคัดหลั่งจากช่องคลอดหรือต่อมลูกหมาก รวมถึงน้ำปัสสาวะ ไปตรวจหาตัวพยาธิ ด้วยกล้องจุลทรรศน์

การรักษา
– ยา Metronidazole หรือ Tinidazole รับประทานเพียงครั้งเดียว
– ควรงดดื่มแอลกอฮอล์เมื่อกินยาจนอย่างน้อยประมาณ 3 วันหลังกินยาครบ
– หญิงตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
– รักษาคู่นอนของผู้ที่ติดโรค
– ควรงดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังกินยา

การป้องกัน
– ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธุ์
– งดมีเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ

เอกสารอ้างอิง
– ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. Trichomonas vaginalis ใน โปรโตซัว: ตำราปรสิตวิทยาทางการพยาบาลและสาธารณสุข.2562, 410 หน้า
– อัจฉรียา จิตต์ภักดี. โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อโปรโตซัว. http://www.med.cmu.ac.th/de…/parasite/public/Trichomonas.htm
– Center for Disease Control and Prevention, USA. Trchominiasis. https://www.cdc.gov/dpdx/trichomoniasis/index.html
– Picture: vagina; http://m.body-disease.com/trichomoniasis/

 -https://www.facebook.com/165024004242670/posts/455623878516013/?d=n