ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตเข้าร่วมประชุม The 14th International Congress of Parasitology (ICOPA) 19-24 August 2018 at EXCO, Daegu, Korea การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1500 คน จาก 82 ประเทศ โดย PDRC ได้ส่งผลงานจำนวน 3 เรื่องเข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากทั้งหมด 487 โปสเตอร์ของการประชุม ภาพเพิ่มเติม