PDRC SUT application

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นชื่อ “PDR SUT” เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของศูนย์วิจัยฯ ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่เผยแพร่ในเวบไซต์ที่เป็นทางการ (http:pdr.suth.go.th)

การพัฒนาแอพลิเคชั่นนี้ พัฒนาโดยอาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ตัวจริง โดยมุ่งตอบโจทย์สำหรับยุคไทยแลนด์ 4.0

องค์ประกอบสำคัญๆ อาทิ ข่าวเด่น ข้อมูลทั่วไป บุคลากร โครงการวิจัย ผลงานวิจัย ประชุมสัมมนา นวัตกรรม กิจกรรม นอกจากนี้แล้วยังมีโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านปรสิต อาทิ เกมส์ คลิป สาระน่ารู้ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีที่ App store และ google play