รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ให้สัมภาษณ์การพัฒนา “SUT OVCCA” แอพลิเคชั่นส่งเสริมความรู้โรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ และการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นด้วยตนเอง ในรายการทีวี “วันนี้ที่ มทส” เมื่อ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบันทึกรายการทีวี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข่าวจากเพจศูนย์วิจัยฯ