สติกเกอร์ไลน์รณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ตับ

หน่วยวิจัยโรคปรสิต จัดทำสติกเกอร์ไลน์สำหรับรณรงค์ป้องกันการโรคพยาธิใบไม้ตับ สามารถดาวน์โหลดได้ โดยค้นหาด้วยคำ OV Protection ท่านจะได้สติเกอร์น่ารักๆนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังตัวอย่าง