อบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดโจทย์ข้อวิจัย 2561

คณะนักวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา ที่ปรึกษาหน่วยวิจัยโรคปรสิต เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ท อ.ปากช่อง นครราชสีมา