หน่วยวิจัยโรคปรสิต ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมูลนิธิการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Good Clinical Practice ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในการทำวิจัยทางคลินิก ประเภท Clinical Trial ด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 099-205-0954