web analytics

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สกัดสารจากผลมะกรูด มะนาว และผสมกับน้ำ ใช้สำหรับฉีดพ่นไล่ยุงที่บินบริเวณอาคารบ้านเรือน ผ่านการทดสอบจริง ได้ผลในการไล่ยุงพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง ได้เป็นอย่างดี เป็นผลงานร่วมกันระหว่าง นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2559  และหน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี