พยาธิใบไม้ตับ

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

พยาธิใบไม้ตับ (Liver flukes) พยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากได้สร้างความสูญเสีย แก่ประชาชนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งประเทศไทยพบอุบัติการณ์สูงที่สุดในโลก พยาธิใบไม้ตับที่สำคัญมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่…

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ
ภาพการ์ตูนวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ