web analytics

มะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งที่เกิดกับท่อน้ำดี ท่อขนาดเล็กที่เชื่อมระหว่างตับและถุงน้ำดีไปที่ลำไส้เล็ก  พบทั้งกับท่อทางเดินน้ำดีภายในและนอกตับ มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งชนิดต่อมของทางเดินน้ำดี เป็นมะเร็งที่พบน้อยในโลกตะวันตก แต่พบอุบัติการณ์มากในไทย พบรายงานสูงมากที่สุดในโลก ลักษณะที่สำคัญของโณคคือ ความผิดปกติการทำงานของตับ ปวดท้อง ดีซ่าน น้ำหนักลด คันทั่วไป อาจจะมีไข้ สีของอุจจาระและปัสสาวะเปลี่ยนไป การเกิดโรคนี้มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแบบเรื้อรัง รวมถึงการสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด มะเร็งท่อน้ำดีเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาให้หาย โดยเฉพาะระยะที่ 3 และ 4 ไม่สามารถตัดเนื้อมะเร็งออกให้หมดได้ การวินิจฉัยในปัจจุบันนี้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี
4 กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี