สาระน่ารู้

พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดใหญ่ Fasciolopsis buski

พยาธิใบไม้ปอด (Lung fluke)

พยาธิใบไม้ตับ

มะเร็งท่อน้ำดี