ภาพวาดพยาธิตัวตืดและพยาธิหัวหนามชนิดต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe I

ภาพวาดพยาธิตัวตืดแะพยาธิหัวหนามชนิดต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe I

จัดทำโดย

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี