ภาพวาดพยาธิตัวกลมด้วย AI

ภาพวาดพยาธิตัวกลมชนิดต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Inllustrator CS6

จัดทำโดย

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี