คลิปอานิเมชั่นการ์ตูนโรคมะเร็งท่อน้ำดี

จัดทำโดยหน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้สำหรับการป้องกันตนเองจากมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากปัจจุบันนี้ คนไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นจำนวนมาก สื่อสุขศึกษาที่เข้าถึงง่ายก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการการควบคุมป้องกันโรคได้

 

มะเร็งท่อน้ำดี