ผลงานการตีพิมพ์ของผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ติดอันดับ 1 และ 2 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับ Parasitology ด้าน Pathogenicity

รวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านปรสิตจากทั่วโลกโดย Jose Antonio Garrido-Cardenas และคณะ และตีพิมพ์บทความเรื่อง Human parasitology worldwide research ในวารสารวิชาการ Parasitology ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (Cambridge University Press)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์นี้
https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/human-parasitology-worldwide-research/53AB9D302904469CBE0778309299D98E#