เอื้องดอกมะขาม

ชื่อสมุนไพร เอื้องดอกมะขาม (วงศ์กล้วยไม้) ชื่อทั่วไป เอื้องดอกมะขาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium venustum กลุ่มปรสิต Protozoa ชนิดปรสิต Plasmodium falciparum กลุ่มตัวอย่าง เม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ...

อบเชย

ชื่อสมุนไพร อบเชย ชื่อทั่วไป อบเชยต้น มหาปราบ เซียด ฝักดาบ พญาปราบ ฮักแกง สุรามริด โมง โมงหอม เคียด กะทังหัน ชื่อวิทยาศาสตร์...

โหระพา

ชื่อสมุนไพร โหระพา ชื่อทั่วไป ห่อกวยซวย ห่อวอซุ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) อิ่มคิมขาว (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum basilicum กลุ่มปรสิต Protozoa ชนิดปรสิต Plasmodium...

หอมหัวใหญ่

ชื่อสมุนไพร หอมหัวใหญ่ ชื่อทั่วไป หัวหอม หอมหัวใหญ่ หัวหอมใหญ่ หอมฝรั่ง หอมหัว ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium cepa กลุ่มปรสิต Protozoa, Nematodes, Cestodes,...

หอมแดง

ชื่อสมุนไพร หอมแดง ชื่อทั่วไป หอมแกง (ภาคกลาง ภาคใต้) หอมไทย หอมเล็ก หอมหัว (ภาคกลาง) หอมหัวขาว หอมบัว หอม ปั่ว (พายัพ)...

หลิว

ชื่อสมุนไพร หลิว ชื่อทั่วไป ลิ้ว (จีนแต้จิ๋ว), หยั่งลิ้ว หลิว (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Salix babylonica L. กลุ่มปรสิต Nematode ชนิดปรสิต...

หมามุ้ยอินเดีย

ชื่อสมุนไพร หมามุ้ยอินเดีย ชื่อทั่วไป – ชื่อวิทยาศาสตร์ Mucuna pruriens กลุ่มปรสิต Trematode ชนิดปรสิต Ichthyophthirius multifiliis กลุ่มตัวอย่าง ปลาที่ติดเชื้อพยาธิ I....

หมาก

ชื่อสมุนไพร หมาก ชื่อทั่วไป หมากเมีย (ทั่วไป), หมากสง (ภาคใต้), แซ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), สีซะ (กะเหรี่ยง-ภาคเหนือ), มะ (ชอง-ตราด), เซียด (ชาวบน-นครราชสีมา),...

หมอน้อย

ชื่อสมุนไพร หมอน้อย ชื่อทั่วไป หญ้าละออง, หญ้าดอกขาว (กรุงเทพฯ), หญ้าสามวัน (เชียงใหม่), ก้านธูป (จันทบุรี), ถั่วแฮะดิน, ฝรั่งโคก (เลย), เสือสามขา (ตราด)...

หม่อน

ชื่อสมุนไพร หม่อน ชื่อทั่วไป มอน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน), ซึงเฮียะ ซึงเอียะ (จีนแต้จิ๋ว), ซางเย่ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Morus alba Linn. กลุ่มปรสิต...