นักวิจัยของ PDR ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยในการประชุมจามจุฬีวิชาการ ๒๕๖๐

นักวิจัยของหน่วยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับสายสนับสนุนวิชาการในถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค. ถึง ๑ เมย. ๒๕๖๐