อบรมแกนนำอำเภอบัวใหญ่รวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นำโดยอาจารย์จุน หน่อแก้ว หัวหน้าโครงการอบรมแกนนำอำเภอบัวใหญ่รวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จัดทำโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทีมวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและหน่วยวิจัยโรคปรสิต มีแกนนำเข้าร่วมจากตำบลต่างๆกว่า 100 คน