แกนนำอำเภอสังขละ สุรินทร์ร่วมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อาจารย์วิลาศ คำแพงศรี ร่วมกับ อาจารย์จุน หน่อแก้ว อาจารย์จิรวุฒิ กุจะพันธ์ อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บรรยายพิเศษและให้คำปรึกษา พร้อมกับดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอำเภอสังขละ สุรินทร์รวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสังขละ จังหวัดสุรินทร์ มีแกนนำเข้าร่วมจากตำบลต่างๆกว่า 50 คน