เมืองยางรวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์พรทิพย์ คำพอ หัวหน้าโครงการอบรมแกนนำเมืองยางรวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จัดทำโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทีมวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและหน่วยวิจัยโรคปรสิต มีแกนนำเข้าร่วมจากตำบลต่างๆกว่า 100 คน