นักวิจัย PDR บรรยายพิเศษในงานแถลงประกาศนโยบายโครงการกำจัดมะเร็งท่อน้ำดี สสจ.นครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อการควบคุมพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดนครราชสีมา ในงานแถลงประกาศนโยบายโครงการกำจัดมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขอำเภอต่างๆทั่วจังหวัดนครราชสีมา กว่า 500 ท่าน