PDR เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาภาคพื้นยุโรป AMEE 2017 ณ ประเทศฟินแลนด์

นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่าน Transdiciplinary และ Inter-University ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลกจำนวน 3,740 คน ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์